nebojsa@tolkeservice.dk

26. januar 2018

TBBFs vedtægter (per 08.12.2017)

§1. Foreningens navn og formål Foreningens navn er Brancheforeningen for Tolkebureauer i Danmark eller i daglig tale Tolkebureauernes Brancheforening (TBBF). Foreningens formål er at fremme og […]
9. februar 2018

Høringssvar om tolkegebyr

Se herunder det høringssvar, som TBBF Tolkebureauernes Brancheforening sendte til Sundheds- og Ældreministeriet som reaktion på lovforslaget om indførelsen af et gebyr på tolkning i sundhedsvæsenet. […]
16. april 2018

Kritik af tolke: Ny standard på vej!

Rigsrevisionens nylige kritik af fremmedsprogstolke puster liv i ønsket om at indføre en fælles standard, som skal sikre en højere kvalitet af tolkeydelser. Tolke anvendes i […]
31. maj 2018

Den tolkefaglige standard

  DEN TOLKEFAGLIGE STANDARD©   I Kompetenceafklaring og ansættelseskrav Brancheforeningens medlemmer forpligter sig til at tilbyde følgende for at kvalitetssikre tolkefaglige kompetencer hos tolkene.   Modul […]